Unlock BlackBerry Miễn PhíHướng dẫn lấy mep

Đầu tiên cài đặt BDM (BlackBerry Desktop Software) tại đây

Download BlackBerry Logger để lấy IMEI và MEP tại đây

Mở Logger lên trước sau đó kết nối máy tính với điện thoại và bấm Read info

Lưu ý: Tắt hết các phần mềm diệt virus

Hướng dẫn nhập code unlock